INNOVATIE EN ONTWIKKELING

SAMENWERKEN IN TECHNOLOGY

Image

"Vanuit de Imkerschool (i.s.m. Zwirs Wijngaard, The Pi Baking Show, Knowledge Mile en Innovatielab Hogeschool van Amsterdam) is de wens ontstaan om het bijenhouden te moderniseren zodat ingrepen minder invasief zijn voor de bijenvolken. Daarnaast zouden andere voordelen als informatie over het welzijn van volken op afstand beschikbaar hebben ook grote voordelen kunnen bieden, vooral voor imkers die de bijenkasten op een grotere afstand hebben staan. Een andere toepassing zou zijn om de verzamelde gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar bijen, maar dit is niet het hoofddoel voor het platform.
De invulling van een systeem moet open source platform worden waaraan iedere geïnteresseerde kan bijdragen wat hij / zij wil, of gebruik van kan maken zonder een actieve bijdrage te leveren.

Om een eerste versie van dit platform te maken, zijn wij (als studenten elektrotechniek) bij dit project betrokken geraakt.

Graag horen wij van u, via deze enquête, of u geïnteresseerd bent in een dergelijk systeem / platform. En zo ja, welke waarde u aan bepaalde functionaliteiten hecht. Dit bied ons een goed uitgangspunt om met de ontwikkeling van een prototype te beginnen."

Ga naar vragenlijst

Wij horen graag van u!

Michael, Leonie, Jessy

Studenten elektrotechniek Hogeschool van Amsterdam

Michael, Jessy, Leonie

SMART Urban Beehive

Met een breed netwerk in zowel imkerpraktijk, onderwijs en techniek is Imkerschool in staat om snel te schakelen bij nieuwe innovaties. Imkerschool is samen met Knowledge Mile Amsterdam, Zwirs wijngaard en de Pie Baking Show opdrachtgever voor studentenprojecten SMART Beehive aan de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast werken we via het Sensorlab HvA Amsterdam samen met soortgelijke intiatieven waaronder Beep.NL

Imkerschool maakt daarnaast graag gebruik van moderne technologie in onderwijs en onderzoek. Nieuwe innovatieve technologie op het gebied van digitale communicatie, sensoren, design en dataverwerking worden door Imkerschool ingezet voor:

- toepassing en verdere ontwikkeling van ons onderwijsprogramma op basis van blended learning, online tools en gamification
- verder ontwikkelen van nieuwe monitoring systemen op basis van Open Source software (in samenwerking met internationale onderzoeksprogramma's)
- monitoren van gedrag en status van eigen bijenvollken door middel van sensoren
- experimenteren met innovatieve bijenwoningen 
- eigen ontwerp van kasten of kastonderdelen
- vergroten van inzicht en kennis over het gedrag van bijenvolken, biodiversiteit en gezondheid

CONCRETE PROJECTEN WAARVOOR WE OP ZOEK ZIJN NAAR PARTNERS:

Deelname aan Open Source project Hivetool.Org

Op basis van Raspberry Pi en Linux Open Source software wordt gewerkt aan een tool met sensoren waarmee imkers de status en gezondheid van hun bijenvolk kunnen monitoren. Hiermee zijn imkers niet alleen in staat om tijdig te anticiperen en in te grijpen in hun eigen bijenvolk (hive management), maar ontstaan ook nieuwe ongekende mogelijkheden voor deelname aan grootschalig internationaal onderzoek. (NASA Honeybee Net)

Quizzes en blended learning

Imkerschool ontwikkelt een interactief onderwijsprogramma waarbij online quizzes, webvideo's en gebruik van social media een belangrijke rol speelt.

Innovatie Bijenwoningen

Cursisten bij imkerschool maken kennis met de nieuwe innovatieve toepassingen en smart technology op het gebied van bijenwoningen, zoals de mitezapper en de FlowHive.

Circulaire economie en cradle-to-cradle

In samenwerking met lokale MVO bedrijven krijgt restanthout een nieuw lang leven als bijenkorf tijdens onze workshops ' Eigen Bijenkast Timmeren'. Bijenkasten worden door cursisten uitgezet in Noord-Holland 


WIST U DAT.......

U ANDERS GAAT KIJKEN NAAR UW OMGEVING...

Uw wereld wordt groter

Wij geven niet zomaar cursussen maar bouwen ieder jaar met plezier aan een community. Een cursus of workshop bij Imkerschool betekent dan ook dat uw netwerk snel groter wordt. Tijdens de opleiding ontmoet u nieuwe vrienden die elkaar stimuleren, wijzer maken, kennis delen en discussieren.

Over positieve impact gesproken....

De impact van uw eigen bijenvolk? Niet alleen een betere reputatie of imago maar vooral: uw eigen bijenkast bestuift op een zonnige voorjaarsdag tot wel 4 miljoen bloemen!

Lezing beeomimicry...lessen uit de natuur

Bijen zijn als levensvorm zeer succesvol. Achter die miljoenen jaren van ontwikkeling gaat een intelligentie schuil, waar ondernemers en managers veel inspiratie en kennis aan kunnen ontlenen. Creativiteit en kennis die het voor ons mogelijk maakt producten, systemen en organisaties verder te ontwikkelen met het oog op een gezonde en plezierige toekomst.

Karretje

De winkelwagen is leeg